PICTURES

     

Dukes in Spain

Dukes in Spain

Minneapolis Mayhem Fest - USA
     

Studio

Promo

Studio
     

Studio

Gear

Gear
     

Studio

Studio

Studio
     

 


Left: Jokke, Thomas & Adrian Smith (Iron Maiden) / Right: Thomas & Kai Hansen (Gamma Ray)


Left: Thomas & Daniel Zimmermann (ex-Gamma Ray) / Right: Thomas & Morty Black (ex-TNT)


Left: Thomas & Stratovarius / Right: Tankard & Gaia Epicus


Left: ESP / Right: Jackson

 

     
 
- www.thomashansen.info -